INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

KOMUNIKAT

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane kondydatom, którzy przejdą do III etapu rekrutacji na WRD. 

W I i II etapie zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane.

Termin egzaminów wstępnych 2021 r.

Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie

1, 2 września 2021r.

Egzaminy na spec.  reżyseria  teatralna  

3, 4 września 202 r.

Egzaminy na spec.  dramaturgia 

6 września 2021r.

Egzaminy na spec.  reżyseria  teatralna 

7 września 2021r.

Egzaminy na spec.  spec. reżyseria  teatralna 

ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI – WYNIKI

Informacja o indywidualnym terminie egzaminu zostanie wysłana drogą mailową.

Listalektur dla kandydatów zdających na specjalność dramaturgia w roku 2021

1. Eurypides „Ifigenia w Aulidzie”

2. William Szekspir „Makbet”

3. Moliere „Don Juan”

4. Anton Czechow „Wujaszek Wania”

5. Gabriela Zapolska „Mężczyzna”

6. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Baba-dziwo”

7. Helmut Kajzar „Koniec półświni”

8. Malina Prześluga „Debil” http://www.gnd.art.pl/baza-sztuk/

(uzupełniająco: Justyna Lipko-Koniecznej „Dramaturgia przemocy”

http://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/dramaturgia-przemocy)