Teatr AST

Szanowni Państwo,
Drodzy Widzowie Teatru AST!

Z radością informujemy, że od 6 października 2020 r. zaczynamy w Teatrze AST w Krakowie sezon teatralny 2020/2021!

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19  wprowadzamy, dla bezpieczeństwa Państwa i nas:  wykonawców, realizatorów spektakli i pracowników Uczelni, Regulamin bezpiecznego uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie  w Teatrze AST

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz z podstawowymi zasadami zamieszczonymi poniżej:

Zasady bezpiecznego przebywania w Teatrze AST w Krakowie obowiązujące w okresie trwania epidemii COVID-19.

 1. Zachęcamy do zakupu biletów online na stronie internetowej www.ast.krakow.pl/bilety
 2. Kasa Teatru AST jest czynna w dni powszednie w godzinach: 9:00-15:00  oraz na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. W związku ze stanem epidemii Kasa prowadzi wyłącznie sprzedaż biletów wcześniej zarezerwowanych telefonicznie: 12 362 71 30 lub mailowo: bilety@ast.krakow.pl.
  Rekomendujemy płatność kartą.
 3. Teatr AST jest otwarty dla widzów na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Prosimy o przybycie najpóźniej 15 minut przed przedstawieniem.
 4. Warunkiem koniecznym do wejścia na widownię Teatru AST jest złożenie przez widza pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje cech infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Oświadczenie zawiera również zobowiązanie do przestrzegania zasad i Regulaminu i zgodę na przekazanie danych kontaktowych właściwym służbom sanitarnym w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.
 5. Formularze oświadczenia dostępne są na stronie www.ast.krakow.pl/bilety oraz u obsługi widowni,
  u której należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie. Rekomendujemy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza przed przybyciem do AST, w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się przy wejściu do budynku.
 6. W czasie przebywania na terenie AST, każda osoba zobowiązana jest do:
 • zachowywania  dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób,
 • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) zapewnionymi we własnym zakresie,
 • dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku AST oraz każdorazowo przed wejściem na widownię.

 7. Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi, która skieruje Państwa do wejścia na  widownię.

 8. Szatnia jest nieczynna do odwołania.

 9. AST zastrzega sobie możliwość ograniczenia działania bufetu.

10. Informujemy, że wszyscy pracownicy obsługi widza pracują w przyłbicach lub maseczkach, teren Teatru AST jest na bieżąco dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).

11. Udostępniamy Państwu połowę miejsc na widowni lub ilość zgodną z aktualnymi zasadami i ograniczeniami. Należy zajmować miejsca wskazane na bilecie lub przez obsługę widowni, z zachowaniem naprzemiennie 1 wolnego miejsca. 

12. Bezpośrednio obok siebie mogą usiąść osoby z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, członkowie rodziny, bądź osoby zamieszkujące wspólnie oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna.

13. Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją zasad i Regulaminu.

Zasady i Regulamin obowiązują podczas stanu epidemii, do odwołania. Prosimy o zastosowanie się do nich, dziękujemy za wyrozumiałość.Dział Organizacji Teatru AST i Promocji  
ul. Straszewskiego 22 w Krakowie
poniedziałek – piątek | godz. 9.00 − 15.00
tel.: 12 362 71 30, 12 430 15 92 | bilety@ast.krakow.pl