BILETY

Sprzedaż biletów na spektakle Teatru AST w Krakowie odbywa się:

Rezerwacje biletów są przyjmowane do godz. 15:00  w dniu spektaklu.
Kasa biletowa Teatru AST jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 oraz na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.

Ceny biletów na spektakle dyplomowe Teatru AST w Krakowie:
normalne – 25 zł, ulgowe – 20 zł
ceny biletów na muzyczne spektakle dyplomowe Teatru AST w Krakowie:
normalne – 30 zł, ulgowe – 25 zł

Bilety ulgowe przysługują:

 • emerytom, rencistom, inwalidom i ich opiekunom,
 • studentom, uczniom.

Zwroty biletów:
Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania spektaklu przez AST,
na podstawie biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi, z nienaruszonym kuponem kontrolnym oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej.
Zwroty biletów  przyjmowane są przez Dział Organizacji Teatru AST i Promocji do 30 dni od daty odwołanego spektaklu. Zwrot biletów na spektakl, który się już odbył lub rozpoczął, nie jest możliwy.

Ponadto, podczas stanu epidemii COVID-19, zwrot biletów jest możliwy w sytuacji, gdy w okresie od zakupienia biletu do dnia spektaklu:

 • Widz został zarażony korona wirusem,
 • u Widza wystąpiły symptomy choroby lub przeziębienia,
 • Widz został objęty nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną,
 • osoba wspólnie zamieszkująca z Widzem została objęta nadzorem epidemiologicznym,
 • Widz miał bezpośredni kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i w związku z tym istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.

W wyżej opisanej sytuacji, bilety można zwrócić do 30 dni od dnia spektaklu, na który zostały zakupione. Zgłoszenie uzasadnionej konieczności zwrotu biletów należy zgłosić telefonicznie: tel. 12 362 71 30 najpóźniej do godz. 15:00 w dniu spektaklu oraz skontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres:  bilety@ast.krakow.pl załączając:

 • potwierdzenie zakupu biletów oraz otrzymane bilety drogą elektroniczną – w przypadku, gdy bilety zostały nabyte za pośrednictwem strony internetowej AST,
 •  zdjęcia lub skany nabytych biletów wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT dokumentującym/ą sprzedaż, co będzie równoznaczne z ich okazaniem w kasie.

Kasa nie realizuje wymiany biletów.

Formy płatności:

 • gotówka
 • karta płatnicza
 • przelew (Santander Bank Polska,  91 1500 1487 1214 8007  2258 0000)
  W tytule przelewu należy podać: nazwisko, na jakie jest przyjęta rezerwacja, tytuł i datę spektaklu. Przelew musi zostać dokonany najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spektaklu, ewentualnie w terminie indywidualnie uzgodnionym z Działem.

Reklamacje obsługuje Dział Organizacji Teatru AST i Promocji.REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW
Dział Organizacji Teatru AST i Promocji  
 ul. Straszewskiego 22 w Krakowie
poniedziałek – piątek | godz. 9.00 − 15.00
tel.: 12 362 71 30, 12 430 15 92 | bilety@ast.krakow.pl

KUP BILET ONLINE


INFORMACJA O ZMIANACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYSTAWIANIA FAKTUR

Faktura do paragonów z kasy fiskalnej 

Od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości wystawienia faktury dla firmy, na podstawie paragonu z kasy fiskalnej, na którym nie ma numeru NIP nabywcy.

Jeżeli kupujący nie poda numeru NIP przed dokonaniem zapłaty i zostanie wystawiony dla niego paragon bez tego numeru, to nie można będzie później wystawić mu faktury z numerem NIP nabywcy na podstawie tego paragonu.

(art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)

Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić, czy będzie chciał fakturę, czy nie. Jeżeli będzie chciał fakturę to, jeżeli to możliwe, należy wystawić mu ją od razu i wtedy nie drukuje się paragonu z kasy fiskalnej, lub należy wpisać numer NIP klienta (nabywcy) na paragonie.Faktura na podstawie tego paragonu może zostać wystawiona w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Paragon z numerem NIP musi zostać zwrócony i należy dołączyć go do kopii wystawionej faktury, która zostaje u sprzedającego (AST).

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako osoba prywatna. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak można wystawić mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Osobie prywatnej można wystawić fakturę na podstawie paragonu bez numeru NIP, ale na tej fakturze też nie może być wpisany NIP nabywcy.

Faktura uproszczona

Paragon z kasy fiskalnej, wystawiony na kwotę niższą niż 450 zł (100 EUR) zawierający NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną i nie musi być do niego wystawiona faktura.

Taki paragon (faktura uproszczona) nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, ale musi zawierać NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.